Kan je een verkoopovereenkomst (compromis) verbreken?  

15 april 2022

Wanneer u een bod uitbrengt op een woning en dit bod wordt door de verkopende partij aanvaard, is de volgende stap het opstellen van een onderhandse verkoopovereenkomst. Dit document wordt later als basis gebruikt voor de notariële akte. Wat nu als koper of verkoper zich, na de ondertekening van deze overeenkomst, bedenkt?  

Wanneer u een bod uitbrengt op een woning en dit bod wordt door de verkopende partij aanvaard, is de

Een koop ontstaat wanneer er een overeenkomst is omtrent zaak en prijs (Art 1583 BW). Het schriftelijke bod is dus van rechtswege eigenlijk al bindend. Laat ons er nu van uit gaan dat de bedenkingen zich voordoen na het ondertekenen van het compromis.  

Eenmaal het compromis ondertekend is, bent u verplicht om binnen de 4 maanden registratierechten te betalen. Het verscheuren van de overeenkomst zal dus helaas niet volstaan, maar wat kunt u dan wel doen?  

Minnelijke ontbinding 

Bij een minnelijke ontbinding komen de kopende en verkopende partij onderling overeen de overeenkomst te verbreken. Dit is de goedkoopste manier, aangezien de initiële verkoop slechts aan een vast registratierecht onderworpen wordt van 10 euro. De enige voorwaarde hierbij is dat de ontbinding ter registratie wordt aangeboden en dit binnen 1 jaar na het ondertekenen van het compromis. Ook deze ontbinding wordt onderworpen aan een vast registratierecht van 10 euro. Op deze manier kom je er dus met 20 euro van af. Let wel dat de notariële akte hier nog niet mag verleden zijn. 

Eenzijdige ontbinding door één van de partijen 

Wanneer een van de partijen de overeenkomst wil verbreken zonder dat de andere partij hier mee gezind is, dan wordt er een schadevergoeding betaald aan de nadelige partij. Meestal wordt er in het compromis opgenomen hoeveel deze schadevergoeding bedraagt en dit is vaak 10% van de aankoopsom.  

Deel dit bericht